073 - 627 1240

Disclaimer & Privacy policy

Disclaimer

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Holiday Media. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holiday Media. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Holiday Media met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Holiday Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Holiday Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Holiday Media niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Holiday Media, welke geen eigendom zijn van Holiday Media, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Holiday Media. Hoewel Holiday Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Holiday Media worden onderhouden wordt afgewezen. Holiday Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Privacy policy

Holiday Media bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan Holiday Media worden niet aan derden doorgegeven.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u uzelf inschrijft voor de Holiday Media nieuwsbrief worden bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u nieuws per e-mail en/of post wilt ontvangen.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Holiday Media zijn de algemene voorwaarden van Holiday Media (FENIT voorwaarden) van toepassing. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

 

 

Vragen?

Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze algemene voorwaarden, privacy policy of disclaimer.

Holiday Media
Het Sterrenbeeld 15-B
5215 MK Den Bosch

Tel. +31(0)73 - 627 12 40
E-mail

KvK Holiday Media B.V. 30137435
BTW NL806179028B01